logo  
PaedDr. Viera Janásiková
 
line decor
     PREKLADY A TLMOČENIE > NEMČINA - SLOVENČINA < VÝUČBA NEMČINY A SLOVENČINY
line decor
 
 
 
 
z
   
Presvedčíme Vás kvalitou, spoľahlivosťou a rýchlosťou

Firma VEJA  bola založená v roku  2000. Zakladateľkou firmy je Dr. Viera Janásiková, ktorá má v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva z jazyka slovenského do jazyka nemeckého a z jazyka nemeckého do jazyka slovenského a vo výučbe nemeckého jazyka a jazyka slovenského aj nemecky hovoriacich klientov dlhodobú prax a bohaté odborné vedomosti. a skúsenosti. 

Prekladateľstvom, tlmočníctvom a výučbou nemeckého a slovenského jazyka sa intenzívne zaoberá už od roku 1994.

Zaručujeme kvalitné a rýchle prekladateľské a tlmočnícke služby. Práce vyhotovujeme aj v elektronickej podobe na mediálnych nosičoch.

Využívame efektívne, moderné a variabilné metódy a formy výučby nemčiny a slovenčiny aj pre nemecky hovoriacich cudzincov, pričom využívame nové komunikačné kanály.

Spracúvame rešerše o slovenských firmách, spolupracujeme so zahraničnými firmami.
Vydávame potvrdenia o ovládaní nemeckého jazyka.

Poskytujeme služby jednotlivcom i všetkým typom podnikateľských subjektov – živnostníkom, malým firmám, ale i väčším spoločnostiam.